Què és un clúster?

“Un clúster es un grup d'empreses i institucions de suport concentrades en un territori que competeixen en un mateix negoci i que comparteixen característiques comunes i complementàries” (Michael E. Porter)

 

Per tant un clúster queda definit com una realitat econòmica d’un territori, existint-ne força arreu del món i especialment a Catalunya

 

De la realitat econòmica a l’organització clúster

A partir de l’anterior definició a Catalunya s’ha treballat des dels anys 90 amb aquestes realitats econòmiques a fi de poder implementar actuacions que millorin la competitivitat de les empreses presents en els clústers.

 

En aquells casos on el número d’empreses és significatiu, les actuacions han tingut incidència, i les empreses han optat per liderar les actuacions plantejades, s’han estructurat els “clústers”, ara entesos com a organitzacions que treballen per la millora de la competitivitat de les empreses d’un negoci.

 

Les organitzacions clúster

Els clústers entesos com a organització solen tenir la forma jurídica d’associació i agrupen un seguit d’empreses i institucions que comparteixen un mateix negoci.

 

Les organitzacions clúster sempre estan liderades per empreses, tot i tenir una estreta col·laboració amb les diferents administracions i institucions.

 

És important remarcar el rol essencial que ha desenvolupat i desenvolupa la Generalitat de Catalunya, des dels anys 90 i actualment a través d’ACCIÓ.

 

L’objectiu fonamental compartit per totes les organitzacions clúster és el de millorar la competitivitat de les empreses a través de projectes on l’estratègia empresarial, la innovació i la internacionalització hi juguen un rol central.

 

Busca el teu clúster i creixem junts