Per què formar part d’un clúster

Un clúster no és una associació tradicional o una patronal. Un clúster és una organització orientada al negoci, i al desenvolupament de les eines adequades per millorar la competitivitat de les empreses en aquell negoci

 

Per tant, formar part d’un clúster significa poder participar en projectes individuals o col·lectius sempre vinculats al negoci: entendre les seves tendències, desenvolupar les capacitats per afrontar-lo, innovar en producte, servei o la pròpia estratègia, atendre mercats internacionals, formar el personal, desenvolupar partnerships...

 

Com incideix un clúster en el seu entorn

Tot i que el clúster beneficia de forma individual i diferencial els seus membres, és indubtable que també té una incidència en tot el que envolta el negoci de cada clúster

 

D’aquesta manera el clúster treballa i estructura projectes per a que tot l’entorn d’un negoci (institucions, centre de recerca, centres de formació, administracions o altres empreses) es desenvolupi de tal manera que tot el teixit productiu d’aquest negoci sigui més competitiu, i s'adapti a les noves necessitats

 

"Formar part d'un cluster obre la porta a noves oportunitats de negoci"