FEMAC: EL CLUSTER DELS MEDIS DE PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

El Clúster Català dels Medis de Producció Agrícola te com objectiu millorar la competitivitat dels fabricants catalans dels medis de producció agrícola i els diferents agents que el conformen la seva cadena de valor.

Gerent
Enric Pedrós

Email
femac@femac.org

Sector
Medis de producció agrícola

Exios de treball

COOPERAR: En la mateixa línia estratègica i compartir desafiaments competitius comuns.

INNOVAR: En els processos de disseny, producció i comercialització

INTERNACIONALIZTACIÓ: De les seves estructures productives i comercials

Projectes

Mostra de 3 projectes de referencia del cluster

MANURE MARKET PLACE

En aquest cas es tracta del disseny d’una eina innovadora i de fàcil maneig per reunir oferents (ramaders) de subproductes d’origen animal (purí) infrautilitzat, i potencials consumidors (agricultors) per l’ús com a fertilitzant orgànic. Proporcionarà una plataforma tecnològica on es podrà publicar ofertes de purins i els consumidors puguin satisfer la demanda de fertilitzants. Formen part del projecte Ilercim S.L., i Nexus Geographics S.L.

 

REDSCALE

 

El projecte té com a intenció el desenvolupament d’una solució tecnològica innovadora per a millorar l’eficiència del control de plagues en la producció de cítrics. Inclourà la definició de sistemes complexes i algoritmes necessaris per a la discriminació i recompte en dècimes de segons dels insectes. Col·laboren en el projecte la Universitat Politècnica de Catalunya, SECPHO, Comercial Quimicas Masso S.A., i Equips i Desarrollaments Electrònics S.L.

PE SOFTWARE 

 La intenció del software que pretén desenvolupar la FEMAC és monitorar tots els processos relacionats amb la impressió 3D, aquest cobrirà dues necessitats molt importants com són l’optimització dels processos productius i l’anàlisi de les bases de dades de impressores i aplicació d’intel·ligència artificial. Participen en el projecte Arcusin S.A., Jympa 1971 S.L. i Invelon Technologies S.C.P.

1

Related Projects