Associació catalana d’innovació del sector carni porcí “INNOVACC”

L’ Associació catalana d’innovació del sector carni porcí “INNOVACC” és una associació empresarial que representa el clúster del sector carni porcí català i té per objectiu enfortir la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.

L’associació es va constituir l’any 2008 i actualment pertany al registre d’Associacions d’Empreses Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, al programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ i disposa del certificat Eureopean Cluster Excellence Bronze Label de l’European Secretariat for Cluster Analysis.

Actualment (a desembre-2017) agrupa 96 associats, 78 empreses i 18 institucions. Les empreses associades tenen una facturació total aproximada de 3.600 milions d’euros i més de 14.500 treballadors. L’entitat reuneix firmes de tota la cadena de valor (ramaderia, escorxadors, sales de desfer, transformadors de carn, fabricants de maquinària, serveis logístics, fabricants d’additius, tractament de residus i valorització de subproductes, enginyeries, consultories, laboratoris sanitaris i solucions d’higiene...), a més d’institucions relacionades amb el sector situades a l’entorn de les empreses (universitats, cambres de comerç, centres de recerca, associacions professionals...).

Gerent
Eudald Casas

Email
innovacc@olot.cat

Sector
Carni Porcí

Exios de treball
Impuls i coordinació de projectes d’R+D+i (“obrir les portes”, ser més  – “diàleg amb el consumidor” – Oferir “productes més saludables” – Noves oportunitats d’exportació (o implantació) a països superpoblats – Productes amb valor afegit – Millorar qualitat de producte de gran volum – Incrementar la sostenibilitat.  Reducció petjada CO2 i petjada H20 – Evitar risc crisis alimentàries. Allargar vida útil dels productes – Millor coneixement per al sector – Ampliació internacionalització – Millorar marges de benefici – Oferir productes més funcionals)

Projectes

Mostra de 3 projectes de referencia del cluster

Q-PORK. Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats

És un projecte aprovat dins de la Comunitat RIS3CAT “INNOAPAT” (anteriorment anomenada “Alimentació”) amb un pressupost subvencionable de 1.017.153 € i una subvenció global de 392.043 €.  El període d’execució global previst és de 3 anys.

Al projecte Q-PORK hi participen 15 membres, tots són socis del clúster, que són:

 

13 empreses Boadas 1880 SA, Ramon Ventulà SA, Lenz Instruments SL, Timpolot SL, Engineria Informàtica Olot SL,

Joaquim Albertí SA, Espuña R&D SL, Noel Alimentaria SAU, Cárnica Batallé SA, Artigas Alimentària SAU,

Corporación Alimentaria de Guissona SA,  Mecàniques Pujolàs SL i  Grupo Alimentario Argal SA

1 agent de R+D+i Universitat Autònoma de Barcelona (CERPTA)
1 associació/clúster INNOVACC com a líder i coordinador del projecte

 

També hi participa IRTA com agent d’R+D+i, subcontractat en tres grups de treball del projecte.

Amb aquest projecte es preveu determinar les millors alternatives per a millorar la qualitat de la carn de porc i la dels seus productes derivats, a través de diversos aspectes que incideixen significativament en diferents punts de la cadena de valor de la indústria càrnia.

Es contemplen els següents 4 grups de treball de temes, que tots tenen una relació directa entre ells, i es complementen per tal d’aconseguir la qualitat més adequada en els principals productes de carn de porc (canals, carn fresca i congelada) i productes elaborats (cuits i curats):

WP1 – Noves solucions tecnològiques per al control i millora de la qualitat de la carn de porc, incloent l‘espectroscòpia NIRS.

WP2 – Noves solucions tecnològiques per al control de dejú de porcs a escorxador a fi de millorar la qualitat de la carn obtinguda i millorar l’eficiència del sistema productiu.

WP3 – Noves solucions tecnològiques per a la detecció d’olor sexual en mascles sencers, com a alternativa a la castració dels garrins, per assegurar la qualitat de la carn obtinguda.

WP4 – Noves solucions tecnològiques de sensors òptics in-line per augmentar el rendiment i la qualitat dels derivats carnis.

Envàs 100% reciclable per a productes carnis

En el context d’afavorir una correcta gestió dels residus plàstics, les tendències dins el sector alimentari reflecteixen la creixent conscienciació ambiental respecte aquesta problemàtica. En
aquest sentit està guanyant rellevància l’ús de materials en el disseny d’envasos de plàstic que permetin la seva reciclabilitat, amb una tendència cap a l’ús de plàstic monomaterial i de materials reciclats.

Les empreses, tant del sector carni com els mateixos fabricants de packaging, volen fer front a aquesta problemàtica ambiental i, per això, es plantegen fer una aposta de treball conjunta entre els diferents actors de la cadena de valor de sector carni. El seu repte és desenvolupar un projecte innovador, pilot i demostratiu, que serveixi per analitzar i testar les possibilitats d’ecodisseny d’envasos amb estructures monomaterials que permetin la valorització material
dels plàstics.

 

Participants actius Noel Alimentaria SAU, Boadas 1880 SA, Embotits Salgot SA, Embotits Espina SAU, Ramon Ventulà SA, La vola 1981 SA, Packaging Cluster, Enplater, Klöckner Pentaplast, INNOVACC

Desenvolupament d’aplicacions per a mòbils o kits d’autocontrol, amb NIR´s de butxaca low cost

Els objectius principals del projecte són:

 • Investigar la possible aplicació d’un sistema NIR “low cost” per al control i ajust de processos d’assecat de productes carnis fermentats.
  – en planta, en temps real, no destructiu, ràpid, multimostra
  – per orientar la presa de decisions en qualsevol fase del procés
  – amb menor dependència de l’experiència i capacitat del tècnic de control
  – minimitzant l’aparició de defectes de qualitat
  – optimitzant el temps d’assecat, sense riscos
  – optimitzant el rendiment, la textura, el gust i l’aspecte del producte final
 • Investigar quins mètodes matemàtics poden permetre calibrar un sistema NIR “low cost” per a aplicacions pràctiques de control d’assecat, complementaris en concepte i en execució respecte dels mètodes de calibratge clàssics que es basen en la disponibilitat d’espectres NIR d’alta precisió.

– utilitzant valors objectius de paràmetres físics (activitat aigua superficial, humitat superficial, humitat relativa ambiental, temps de procés, minva)

– utilitzant valors sensorials avaluats per experts
– utilitzant les dades obtingudes amb l’experiència d’ús per optimitzar els algoritmes d’anàlisi i aconseguir una millor qualitat de control de procés

– realitzant proves inicials amb prototips en entorn de laboratori

 • Provar les millors opcions investigades, en un entorn representatiu de condiciones reals de funcionament.
  o utilitzant valors objectius de paràmetres físics (activitat aigua superficial, humitat superficial, humitat relativa ambiental, temps de procés, minva)
  – utilitzant valors sensorials avaluats per experts.
  – utilitzant les dades obtingudes amb l’experiència d’ús per optimitzar els algoritmes         d’anàlisi i aconseguir una millor qualitat de control de procés.
 • Que aquest projecte de R + D permeti la creació d’un dispositiu d’aplicació industrial per al sector carni, que molt probablement hauria de desenvolupar i validar-se finalment en un posterior projecte específic d’innovació.

 

Participants actius Embutidos Monter SLU, Boadas 1880 SA, Sucesores de J.Pont SA, Noel Alimentària SAU, Luis Oliveras SA, IRTA, INNOVACC
Altres participants Embotits Caula SL, Enginyeria Informàtica Olot SL, Innovació i Recerca Industrial i Sostenible SL, Lenz Instruments SL, Metalquimia SA, Timpolot SL

foto familia

Related Projects