CLUSTER DIGITAL

El Clúster Digital és un espai de trobada format per un grup d’empreses, entitats i grups de recerca amb un nexe d’unió: les TIC. Reconegut pel Ministeri d’Indústria com una Agrupació Empresarial Innovadora (AEIel Clúster Digital agrupa pimes i grans empreses i altres entitats per impulsar la competitivitat del sector TIC català, potenciant una nova cultura empresarial basada en la col•laboració i la innovació oberta.
La seva missió consisteix en catalitzar els recursos del sector TIC català multiplicant les seves capacitats individuals aprofitant les sinèrgies existents entre els agents, contribuir al desenvolupament de les empreses, augmentant la seva competitivitat i volum de negoci amb nous productes i serveis intensius en coneixement i alt valor afegit.

Gerent
Joan Puaté

Email
joan.puate@clusterdigital.cat

Sector
Digital

Exios de treball

Col·laboració – Visualització i representació del sector Digital –  Fomentat de la cultura de la competitivitat i la transferència de coneixement – Internacionalització – Potenciar la introducció de les TIC en altres sectors (interrelacions cross sectorials)

Projectes

Mostra de 3 projectes de referencia del cluster

Neptune

Projecte de suport al desenvolupament de noves cadenes de valor en l’àmbit del Blue Growth

Intercluster

Clúster Digital-CWP (Catalan Water Partnership)

Grup de treball Ciberseguretat

Grup intern de reflexió, orientació estratègica i identificació de negoci al voltant de la ciberseguretat

CLUSTERDIGITAL

Related Projects