IV IMMERSIÓ ESTRATÈGICA

CLUSTER FOODSERVICE DE CATALUNYA

L'associació del Clúster Foodservice de Catalunya és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i reforçar la competitivitat del segment del foodservice.

El CLUSTER Foodservice promou iniciatives orientades a impulsar el sector del foodservice de Catalunya i estimular i explotar les sinèrgies entre els membres de la cadena de valor per tal d’impulsar el desenvolupament de projectes transformadors, com ara projectes d’innovació, de formació, d’internacionalització, de desenvolupament de nous productes, de millora del packaging o la realització d’estudis, entre d’altres.

Gerent
Alejandro Utrera

Email
autrera@clusterfoodservice.org

Sector
Alimentació

Eixos de treball
Espai de debat i reflexió entre empreses

Desenvolupament de projectes

Networking

Projectes

Mostra de 3 projectes de referencia del cluster

L´EDUGAM és un Projecte per la implementació d’un estudi d’intervenció nutricional per al foment d’estil de vida saludables dirigit a escolars d’educació primària i el seu entorn familiar i social per crear valor compartit utilitzant metodologies científiques efectives.
L´objectiu és incrementar el nivell de coneixement tècnic i de la tendència d’alimentació i salut i estils de vida saludables, per dissenyar i fer viable un programa d’intervenció nutricional en escoles gestionades per empreses del sector foodservice com a eina de competitivitat diferencial innovadora i de valor compartit, utilitzant metodologies científiques efectives i contrastades que permetin posicionar-lo com el programa de referència a Catalunya.

Participa en aquest projecte el Clúster Foodservice, Serhs Food, Campos Estela i Eurecat. L´impacte esperat és la millora dels estils de vida (alimentació i activitat física) dels participants (impacte social) i al mateix temps de la competitivitat de les empreses impulsores pel fet d’oferir una intervenció validada científicament, amb resultats tangibles i reals, que pugui esdevenir referent a Catalunya i amb la implicació dels principals agents, d’acord amb l’esperit de la creació de valor compartit, donant resposta a un repte social tan rellevant com l’obesitat i altres patologies relacionades amb estils de vida poc saludables.

El projecte pretén dissenyar i testar la viabilitat d’un programa d’intervenció nutricional en escoles gestionades per empreses del sector foodservice com a eina de competitivitat diferencial innovadora i de creació de valor compartit, donat que el sector té en compte la conscienciació de gran part de la població en la relació entre nutrició i salut, i per tant, treballa en activitats que fomentin estils de vida saludables en l’entorn en què operen (menjadors escolars i escoles, escolars i llurs famílies i entorn social) i que alhora permeti a les empreses que en formen part veure afavorida la seva competitivitat pels valors que comparteix i l’oferta d’activitat que complementa la seva oferta de restauració, ambdues amb impacte sobre el repte social dels estils de vida poc saludables.

El plàstic s’ha convertit en un dels grans protagonistes del sistema productiu i consum actual. S’estima que s’han produït 8.300 milions de tones de plàstic verge en l’últim any, de les quals 6.300 ara són residus, segons l’estudi ‘‘Production, use, and fate of all plastics ever made’ publicat a la revista Science. Especialment greu, és el cas dels oceans, on al voltant de 10 milions de tones de plàstic acaben flotant al mar, segons l’esmentat estudi. A partir de gener de 2021, la legislació obligarà les companyies a reciclar més, en un esforç per eliminar la contaminació marina que està causant múltiples impactes ambientals.

Areas s’avança a aquesta mesura i reafirma el seu compromís mediambiental a través del projecte Circular Journey, una iniciativa que desenvolupa conjuntament amb el Clúster Foodservice. El Clúster concentra a agents de tota la cadena de valor foodservice en l’àmbit de Catalunya, formant un espai de debat i reflexió per a empreses i implantant estratègies entre agents que comparteixen reptes comuns.

Les dues companyies afronten aquest projecte com una oportunitat per desenvolupar maneres de treballar més netes i amb un esperit profundament sostenible. Aquesta iniciativa es durà a terme en els més de 500 restaurants i botigues que Areas gestiona a nivell estatal, en aeroports, autopistes i estacions de tren, i té com a principal objectiu millorar els efectes negatius que generen els envasos en l’àmbit de la restauració. El projecte pretén aconseguir una millora notable de l’impacte que suposa el sector sobre el medi ambient i medi social. En concret, Areas pretén reconvertir i reduir a la meitat el volum d’unitats de plàstic.

Amb l’objectiu de minimitzar la petjada de carboni, Areas impulsa l’ús d’envasos basats en l’ecodisseny. A efectes pràctics, amb aquesta iniciativa, es preveu substituir un total de 15 referències d’alt volum de consum (canyes, envasos d’amanides, gots, tapes, forquilles, ganivets, culleres i bosses de plàstic, entre d’altres).

Amb aquest canvi, Areas desenvoluparà la seva activitat amb la garantia de millorar pràcticament el 100% del packaging utilitzat en la companyia, avançant-se així a la normativa. 

El sector de la distribució d’aliments està treballant per tal de minimitzar les despeses en l’operació logística, cosa que implicarà oferir productes alimentaris a preus més ajustats com a repte estratègic propi. Això passa per: reduir el nombre de vehicles de transport d’aliments, agrupar esforços logístics entre empreses de distribució organitzar l’ús del territori de manera que sigui fàcil compartir o utilitzar vehicles de tercers llogant espai pel transport.

Actuar sobre aquestes tres vessants té com a objectiu millorar la relació amb el territori i les persones. La reducció de vehicles de transport implicarà un menor nombre d’accidents de trànsit, una baixada de la pol·lució, i una millor imatge de compromís social i amb el medi ambient de les empreses de distribució. Això implicarà una reducció de la despesa operativa, que portarà a reduir els preus del transport de mercaderies i en conseqüència el preu final de venda dels productes.

En aquest projecte participen per un costat el Clúster Foodservice, que donarà suport, vetllarà pels interessos que agrupa i farà de coordinador principal tant a nivell d’implementació del projecte com a nivell de l’execució pilot. D’altre banda,  el fabricant i distribuïdor associat del clúster, Frit Ravich, col·laborarà en la definició del problema i aportarà els materials i centres de distribució, si calgués, al pilot. Finalment, també participarà l’Associació de Municipis pel Transport Urbà (AMTU) que és la que gestiona la mobilitat urbana de passatgers a Catalunya i que té la capacitat d’ordenar aquest tipus d’iniciatives de forma àmplia entre les empreses concessionàries del transport públic.

A nivell executiu, treballaran en el projecte les empreses catalanes Sparsity Technologies i Font Packaging Group, que implementaran la component operativa i informàtica, així com el disseny i implementació dels components físics pel transport de les mercaderies, respectivament.

Així doncs, el projecte Best Routes va destinat a totes aquelles empreses distribuïdores d’alimentació, que podran utilitzar cotxes de línia per transportar l’alimentació seca a territoris on el cost operatiu pot ser elevat i a les empreses de transport de passatgers, que trobaran una manera de monetitzar l’espai de càrrega dels cotxes de línia inutilitzat.

Mapa de socis

Socis_FSC

Related Projects