Clúster MAV – Materials Avançats de Catalunya

El Clúster de Materials Avançats de Catalunya és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure la competitivitat de la cadena de valor dels materials avançats a Catalunya.

 

Actualment, el clúster compta amb empreses i entitats associades, que promouen iniciatives orientades a impulsar el negoci dels materials avançats estimulant i explotant les sinèrgies entre els membres i sectors afins. Aporta informació estratègica i tecnològica als seus membres per tal de millorar-ne la competitivitat, a més de potenciar les oportunitats de col·laboració en la generació de propostes per totes les empreses que en formen part.

 

 

Cluster Manager
Dolors Pla

Email
dpla@clustermav.com

Sector
Materials

Línies estratègiques

  • Intel·ligència de mercat i comercialització: Promoure sinèrgies per desenvolupar projectes tant a nivell de sector com amb altres clústers i mercats afins a la demanda de materials i/o processos tecnològics.
  • Internacionalització: Mantenir antenes internacionals per participar en projectes cooperatius. Ajudar als socis en el seu procés de cerca de nous mercats i oportunitats d’inversió estrangera.
  • Valorització tecnològica: Conèixer l’estat de l’art i l’oferta tecnològica de referència. Millorar la gestió de la innovació en sentit ampli: productes, procés, tendències; i promoure la innovació oberta. 
  • Foment de la sostenibilitat: Fomentar el model de negoci d’economia circular, una alternativa al consum lineal i que permet repensar tot el cicle de vida dels productes, des del disseny fins al seu reciclatge
  • Posicionament: Augmentar la visibilitat, les capacitats i les tecnologies dels membres tant a nivell nacional com internacional. Ser un dels el clústers de materials avançats de referència a nivell Europeu.
  • Consolidació organitzativa: Consolidar l’estructura organitzativa interna per disposar d’una correcte gestió. Implicar als socis en els òrgans de govern del clúster per fomentar la transparència i la implicació. Creació de grups de treball per gestionar de forma eficient l’intercanvi de coneixement i generar projectes.