BARCELONA CLUSTER HABITAT

L'Habitat Cluster Barcelona és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com a objectiu principal promoure i contribuir a la competitivitat de la cadena de valor del sector hàbitat a Catalunya.

Gerent
Barbara Urdillo

Email
barbara.urdillo@hcb.cat

Sector
Habitat

Exios de treball
Innovació – Contract – Retail – Marketing – Internacionalització – Sostenibilitat

Projectes

Mostra de 3 projectes de referencia del cluster

Immersió Estratègica 

La immersió estratègica és la trobada anual de les empreses i entitats associades al clúster, que té per objectiu afavorir la creació de sinergies, el networking, la inspiració i la promoció de projectes en col·laboració en el marc del clúster.

Veure video Immersió Estratègica 2017

Business Hotel Meeting Point

Punt de trobada entre fabricants de productes per l’equipament d’espais interiors i professionals de món dels hotels. Durant un dia i mig es desenvolupen un seguit d’activitats per afavorir el networking entre els participants i conèixer diferents oportunitats de projectes per treballar en col·laboració.

Veure el video de la edició 2017

Missions inverses

Les missions inverses de compradors posen en contacte professionals internacionals de l’àmbit de l’interiorisme amb empreses fabricants de producte catalanes, per tal de donar a conèixer les seves marques, però també les seves capacitats productives i projectes més significatius.

Related Projects