PACKAGING CLUSTER

Constituït per empreses catalanes el 2012, avui agrupa 65 membres actius entre empreses, centres de coneixement i entitats que representen tota la cadena de valor de l’àmbit, els quals comprenen des de la R+D, les Matèries Primeres i els Productes Intermedis; la Maquinària; els Perifèrics i Finals de Línia; els Fabricants d’Envasos; els Usuaris Finals i la Logística.

L’objectiu principal del Clúster del Packaging és el d’ajudar a la millora competitiva de les empreses que l’integren, per tal de generar més i millors negocis per a les companyies i entitats del món del envàs i embalatge. Aquesta millora prové de la promoció del networking, el coneixement i del negoci, les quals es treballen mitjançant sis eixos estratègics, els quals compten amb un Pla d’Activitats anual per tal de reforçar i consolidar les respectives actuacions.

Gerent
Àlex Brossa

Email
info@packagingcluster.com

Sector
Envàs i embalatge

Exios de treball

Projectes de R+D+I – Intercluster workshops – Jornades tècniques i d’innovació – Internacionalització i posicionament global – Reflexió i canvi estratègic – Formació i captació de talent

Projectes

Mostra de 3 projectes de referencia del cluster

Formació especialitzada: Postgrau de Packaging Engineering.

El packaging és un sector altament innovador impulsat majoritàriament per la dinàmica de les empreses de gran consum. Les empreses de packaging han demostrat un alt esperit innovador i nivell tecnològic, realitzant les seves principals inversions en innovació, recerca i desenvolupament tecnològic.

La formació continuada del professional de la industria del Packaging com la adquisició de coneixements dels nous entesos a la indústria enriqueixen tota la cadena de valor, així com els sectors transversals relacionats com poden ser l’alimentació, la cosmètica, la farmacèutica, els productes de neteja… El clúster del packaging impulsa i promou formació especialitzada a través del Postgrau de Packaging Engineering, impartit a la UPC School.

Veure video

Projectes interclusters: Dinamització de projectes entre empreses del Clúster del Packaging i el Clúster Health Tech

PACKHEALTH dinamitza un procés de col·laboració entre empreses dels sectors del packaging i de les tecnologies mèdiques, que ajuda a emprendre iniciatives conjuntes que els permeten enfortir la seva posició competitiva. Les empreses aborden un procés de reflexió estratègica que els hi permet tenir un millor coneixement de la seva empresa i identificar noves oportunitats de diversificació del seu negoci. Per les empreses del sector de tecnologies mèdiques representa una oportunitat per satisfer les seves necessitats en el àmbit de packaging i per les empreses del packaging una oportunitat per diversificar el seu negoci.

Veure video

Reflexió i canvi estratègic: Miradors de Mercat End User

Els Miradors de Mercat son jornades per a conèixer i treballar amb empreses End User (les marques), les tendències, demandes i necessitats de packaging que els clients demanen a les seves marques fidels. Persones tractores membres dels clústers, treballen en clau d’innovació oberta per a cocrear idees de nous desenvolupaments que s’anticipin i donin resposta a les tendències i necessitats dels consumidors.

Marques finals presenten la seva companyia des d’una òptica centrada en la innovació, i proposen reptes de packaging associats a resoldre. Amb la informació obtinguda, tots els assistents treballen per grups mitjançant una dinàmica d’innovació, que compta amb dinamitzadors especialitzats per tal de maximitzar la innovació cocreada.

Els objectius d’aquestes sessions semestrals son (I) fomentar el network entre persones clau d’empreses de diferents cadenes de valor; (II) conèixer i debatre tendències que permetin identificar l’evolució del mercat; (III) treballar la innovació mitjançant un joc i dinàmica creativa; (IV) i idear nous productes de manera col·laborativa.

Related Projects