SECPhO Light Technologies Cluster

SECPhO es un cluster format per empreses, centres tecnològics i grups d’investigació orientats a promoure la innovació tecnològica a través de l’aplicació de les tecnologies fotòniques, o tecnologies basades en la llum, a tot tipus de sectors de la nostra economia.

Gerent
Sergio Sáez

Email
sergio.saez@secpho.org

Sector
Òptica i Fotònica

Eixos de treball
Generar oportunitats de negoci per a les empreses

Facilitar l’accés a projectes per als centres tecnològics i grups d’investigació

Fomentar la innovació en el camp de les tecnologies fotòniques i òptiques

Projectes

Mostra de 3 projectes de referencia del cluster

Es tracta de la creació d’un Club de Socis Estratègics del Clúster. Aquest Club ens permet atraure a grans empreses que plantegen reptes d’innovació tecnològica durant una jornada a les seves instal·lacions per donar resposta al seu procés d’innovació.

Aquest projecte va néixer al setembre de 2016 i s’ha anat desenvolupant durant els últims 12 mesos atraient a empreses com BSH, Standard Profil, Almirall, PICVISA o HP. Fins avui hem aconseguit desenvolupar una jornada a la fàbrica de Saragossa de BSH amb uns resultats molt positius en forma de projectes d’innovació colaboratius i sinergies per incorporar tecnologia del Clúster en la fabricació dels electrodomèstics Bosch i Siemens.

En el cas de Standard Profil s’ha tancat un contracte important d’incorporació d’una pionera tecnologia làser desenvolupada al Clúster a la seva línia de producció.

L’atracció d’aquest tipus de grans empreses al Clúster es una fita molt important per seguir posicionant la fotònica en les cadenes de valor de la indústria catalana i espanyola.

SECPhO té l’objectiu de crear al 2018 un dels Digital Innovation Hubs que estant sent catalogats per la Comissió Europea. Per aquest motiu, estem treballant intensament des de fa 12 mesos tant a nivell estratègic com executiu.

A nivell executiu ens hem posicionat com un Hub gestionant més de 30 demandes tecnològiques d’empreses industrials i coordinant-les a través del Clúster per donar resposta en forma de tecnologies i capacitats Per a cada demanda s’han elaborat dossiers que s’han enviat a les empreses. El procés a nivell de qualitat, temps d’execució i resultat pels membres del Clúster ha estat un èxit en forma de nous acords de col·laboració i nous projectes d’innovació.

Podem dir que SECPhO ha consolidat amb només un any un nou tipus de servei de gran impacte per als socis del Clúster i l’ecosistema industrial català i espanyol.

Tot i la gran quantitat de revistes científiques centrades en recerca, resultava impossible trobar un mitjà de comunicació en el que es pogués plasmar l’aplicació de les capacitats i tecnologies fotòniques en altres sectors a través de la innovació.

SECPhO ha creat amb èxit el projecte LIGHT!, un tipus de magazine especialitzada però amb un llenguatge comprensible i centrada en les necessitats dels sectors finals Després d’una prova pilot que es va editar al maig de 2016  sobre la cadena de valor de la fotònica integrada a Espanya, els següents reports que s’han preparat han estat de temàtiques com: l’aigua, la cosmètica, la salut i la fabricació.

El repte ha estat crear els processos pels quals un clúster amb recursos limitats sigui capaç d’editar i publicar revistes tècniques amb agilitat i a un cost molt reduït. Ho hem aconseguit.

Related Projects