Shopping cart

close
Assabenta't som s'organitzen

El Concepte Clúster

“Un clúster es un grup d’empreses i institucions de suport concentrades en un territori que competeixen en un mateix negoci i que comparteixen característiques comunes i complementàries” (Michael E. Porter)

Per tant un clúster queda definit com una realitat econòmica d’un territori, existint-ne força arreu del món i especialment a Catalunya

De la realitat econòmica a l’organització clúster

A partir de l’anterior definició a Catalunya s’ha treballat des dels anys 90 amb aquestes realitats econòmiques a fi de poder implementar actuacions que millorin la competitivitat de les empreses presents en els clústers.

En aquells casos on el número d’empreses és significatiu, les actuacions han tingut incidència, i les empreses han optat per liderar les actuacions plantejades, s’han estructurat els “clústers”, ara entesos com a organitzacions que treballen per la millora de la competitivitat de les empreses d’un negoci.

Els clústers entesos com a organització solen tenir la forma jurídica d’associació i agrupen un seguit d’empreses i institucions que comparteixen un mateix negoci.

Les organitzacions clúster sempre estan liderades per empreses, tot i tenir una estreta col·laboració amb les diferents administracions i institucions.

És important remarcar el rol essencial que ha desenvolupat i desenvolupa la Generalitat de Catalunya, des dels anys 90 i actualment a través d’ACCIÓ.

L’objectiu fonamental compartit per totes les organitzacions clúster és el de millorar la competitivitat de les empreses a través de projectes on l’estratègia empresarial, la innovació i la internacionalització hi juguen un rol central.

Per què formar part d’un clúster

Un clúster no és una associació tradicional o una patronal. Un clúster és una organització orientada al negoci, i al desenvolupament de les eines adequades per millorar la competitivitat de les empreses en aquell negoci

Per tant, formar part d’un clúster significa poder participar en projectes individuals o col·lectius sempre vinculats al negoci: entendre les seves tendències, desenvolupar les capacitats per afrontar-lo, innovar en producte, servei o la pròpia estratègia, atendre mercats internacionals, formar el personal, desenvolupar partnerships…

Com incideix un clúster en el seu entorn

Tot i que el clúster beneficia de forma individual i diferencial els seus membres, és indubtable que també té una incidència en tot el que envolta el negoci de cada clúster

D’aquesta manera el clúster treballa i estructura projectes per a que tot l’entorn d’un negoci (institucions, centre de recerca, centres de formació, administracions o altres empreses) es desenvolupi de tal manera que tot el teixit productiu d’aquest negoci sigui més competitiu, i s’adapti a les noves necessitats

ElS NOSTRES CLUSTERS

View Large

PACKAGING CLUSTER

  • Packaging
PACKAGING CLUSTER Constituït per empreses catalanes el 2012, avui agrupa 65 membres actius entre empreses, centres de coneixement i entitats
View Large
BARCELONA CLUSTER HABITAT L'Habitat Cluster Barcelona és una associació amb personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que té com
View Large

CLUSTERMOTO

  • Mobilitat

El Clúster para el avance de la Tecnología de la Moto, es una agrupación de empresa sin ánimo de lucro,

View Large

Clúster Disseny

  • Alimentació
  • Automoció
  • Digital
  • Habitat
  • Materials
  • Mobilitat
  • Packaging
Des del Clúster Disseny, una iniciativa liderada per Barcelona centre de Disseny, connectem empreses, centres proveïdors de coneixement, institucions i altres agents del Sector

¿Encara tens dubtes? Parlem-ne!

Scroll To Top
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.