Shopping cart

close
Assabenta't som s'organitzen

El Concepte Clúster

“Un clúster es un grup d’empreses i institucions de suport concentrades en un territori que competeixen en un mateix negoci i que comparteixen característiques comunes i complementàries” (Michael E. Porter)

Per tant un clúster queda definit com una realitat econòmica d’un territori, existint-ne força arreu del món i especialment a Catalunya

De la realitat econòmica a l’organització clúster

A partir de l’anterior definició a Catalunya s’ha treballat des dels anys 90 amb aquestes realitats econòmiques a fi de poder implementar actuacions que millorin la competitivitat de les empreses presents en els clústers.

En aquells casos on el número d’empreses és significatiu, les actuacions han tingut incidència, i les empreses han optat per liderar les actuacions plantejades, s’han estructurat els “clústers”, ara entesos com a organitzacions que treballen per la millora de la competitivitat de les empreses d’un negoci.

Els clústers entesos com a organització solen tenir la forma jurídica d’associació i agrupen un seguit d’empreses i institucions que comparteixen un mateix negoci.

Les organitzacions clúster sempre estan liderades per empreses, tot i tenir una estreta col·laboració amb les diferents administracions i institucions.

És important remarcar el rol essencial que ha desenvolupat i desenvolupa la Generalitat de Catalunya, des dels anys 90 i actualment a través d’ACCIÓ.

L’objectiu fonamental compartit per totes les organitzacions clúster és el de millorar la competitivitat de les empreses a través de projectes on l’estratègia empresarial, la innovació i la internacionalització hi juguen un rol central.

Per què formar part d’un clúster

Un clúster no és una associació tradicional o una patronal. Un clúster és una organització orientada al negoci, i al desenvolupament de les eines adequades per millorar la competitivitat de les empreses en aquell negoci

Per tant, formar part d’un clúster significa poder participar en projectes individuals o col·lectius sempre vinculats al negoci: entendre les seves tendències, desenvolupar les capacitats per afrontar-lo, innovar en producte, servei o la pròpia estratègia, atendre mercats internacionals, formar el personal, desenvolupar partnerships…

Com incideix un clúster en el seu entorn

Tot i que el clúster beneficia de forma individual i diferencial els seus membres, és indubtable que també té una incidència en tot el que envolta el negoci de cada clúster

D’aquesta manera el clúster treballa i estructura projectes per a que tot l’entorn d’un negoci (institucions, centre de recerca, centres de formació, administracions o altres empreses) es desenvolupi de tal manera que tot el teixit productiu d’aquest negoci sigui més competitiu, i s’adapti a les noves necessitats

ElS NOSTRES CLUSTERS

View Large
Troba'ns a: Seguir @CatalanWaterP!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); La nostra oficina es troba a Catalan Water Partnership Creat al 2008, el CATALAN
View Large
BEAUTY CLUSTER BARCELONA Constituït al 2014 el Beauty Cluster Barcelona és una associació clúster integrada per 200 empreses que, aglutinant

¿Encara tens dubtes? Parlem-ne!

Scroll To Top
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.